Header

Welke informatie wordt gebruikt bij het online benchmarkinstrument, de charts en onderzoeken? Bij zorgmarkt.nl wordt gebruik gemaakt van de informatie in de jaarverslagen 2008, 2009 en 2010 zoals de zorgaanbieders deze hebben ingediend bij VWS/CIBG. Bij samengestelde jaarrekeningen is gebruik gemaakt van de geconsolideerde jaarrekeningen. Ten behoeve van de realisatie van de online benchmark hebben we een beperkt aantal variabelen geselecteerd die valide gesystematiseerde informatie genereren voor deze webapplicaties.

Zijn alle zorgaanbieders vertegenwoordigd? In de benchmark zijn 80% van de zorgaanbieders opgenomen die een jaarverslag bij het CIBG hebben ingediend. De weerhouden aanbieders betreffen veelal ZBC's en kleinschalige initiatieven.

Hoe werkt het online benchmarkinstrument? Het online benchmark instrument is zeer eenvoudig te gebruiken in een aantal stappen:
 • U klikt in het hoofdmenu op de knop "online benchmark";
 • U voert uw inlogcode en password in (bij het eerste gebruik dient u deze gegevens aan te vragen);
 • U bepaalt een referentiegroep van zorgaanbieders op basis van een vrije selectie in de variabelen "omvang uitgedrukt in omzet", "provincie" en "sector";
 • U selecteert maximaal drie zorgaanbieders uit de datebase die worden vergeleken met het gemiddelde van de referentiegroep die u in de vorige stap heeft gekozen. Om het zoeken te vergemakkelijken is een filterfunctie op zoektermen ingebouwd in de applicatie.
 • U bevestigt uw keuze in de volgende stap en genereert de rapportage die vervolgens online op uw beeldscherm verschijnt. Desgewenst kunt u de rapportage in PDF-format opslaan.

Welke variabelen zijn opgenomen in de rapportage? In de rapportage zijn voor de boekjaren 2007, 2008 en 2009 de volgende variabelen in tabelvorm verwerkt voor de geselecteerde zorgaanbieders en de door u samengestelde referentiegroep:
 • Het resultaat;
 • De totale opbrengsten;
 • De resultaatratio (de verhouding resultaat op totale bedrijfsopbrengsten);
 • Het wettelijk budget;
 • Het eigen vermogen;
 • Solvabiliteit (de verhouding eigen vermogen als percentage van het balanstotaal);
 • De liquiditeitsratio (current ratio).
De aanbieders opgenomen in de door u samengestelde referentiegroep worden in het laatste onderdeel van de rapportage weergegeven.

Zijn kosten verbonden aan het gebruik van het online benchmarkinstrument? Neen, aan het gebruik van het online benchmarkinstrument zijn geen kosten verbonden.